دات نت نیوک
:
  • Color Scheme 1
  • Color Scheme 2
  • Color Scheme 3
  • Color Scheme 4
Color1:
Color2:
Color3:

مبلمان قسطی

طرح مبل اقساطی A

در این طرح حداقل خرید شما مبلغ4000.000 تومان  تا 2500.000 تومان است و شما میتوانید 500 هزار تومان به صورت نقد و مابقی طی سه چک پرداخت شود

طرح مبل اقساطی B

 این طرح برای خرید بین 8.000.000 تا 5.000.000 میلیون است که 2 میلیون نقد و مابقی طی 4 فقره چک تسویه خواهند شد

طرح طلایی اقساط

در طرح طلایی 20 درصد مبلغ چک و مابقی طی 12 فقره چک یکماهه دریافت می گرد مبلمان های بالای 35 میلیون در این طرح قرار میگیرند

خرید آسان ست مبلمان و میز با دسته چک

سیستم فروش به صورت غیر نقدی بدین گونه است که برای فروش قراردادی منعقد می گردد که با توجه به مبلغ خرید شما یکی از طرح ها انتخاب می شود در ابتدا مبلغ نقدی دریافت و چک ها در یافت می شود و ست سفارشی شما با هزینه رایگان ارسال خواهد شد

مبل